Velkommen

Velkommen til likestilt.no

Denne hjemmesida viser gode eksempel på praktisk  likestillingsarbeid.

Eksemplene er innenfor kommunenes rolle som arbeidsgiver, tjenesteutøver og samfunnsutvikler. Du finner de gode eksemplene i menyen øverst.

I tillegg er eksemplene kategorisert tematisk for lett å kunne finne relevante tips. Følgende tema finner du eksempler innenfor:  alder, barnehage, etnisitet, folkehelseinkludering, kjønn,  kultur, landbruk, medvirkning, nedsatt funksjonsevnepleie og omsorg, seksuell orientering, skole, sosial bakgrunn, sykehjemtrans, universell utforming, voksenopplæring

Hjemmesida blir også brukt som informasjonsside for Kommuneprogrammet Likestilte kommuner der 20 kommuner får midler av BLD (Bufdir fra 2013) og veiledning fra de tre kompetansesentrene KUN, Likestillingssenteret og Senter for likestilling for å øke kompetansen og innsatsen for å integrere likestillings­perspektivet i kommunal politikk og tjenester.

Likestillingssenteret_Kvadrat Kun-logo sl_logo_vektor BLD_logo bufdir