3-3-turnus ved Olavsgården sykehjem

For å løse framtidas oppgaver i den kommunale helsetjenesten, trengs det flere hoder i større stillinger. Ikke mange småstillinger og folk som jobber uønsket deltid.

Av den grunn ble det i 2006 iverksatt forsøk med 3-3 turnus ved to avdelinger på Olavsgården sykehjem i Harstad. Målet var at ingen skal ha mindre stillingsprosent enn 75 prosent.

3-3-turnus innebærer at man jobber tre dager og har tre dager fri. Arbeidstiden ble forlenget til 8,5 timer og i løpet av fire uker er det to arbeidshelger. 3-3-turnusen er lagt opp slik at folk i utgangspunktet jobber 2,75 timer for lite hver uke. Dette samles opp i en timebank. – I løpet av to måneder blir det ca 20 timer i timebanken per ansatt. Det betyr at ansatte må ta en ekstravakt ved sjukefravær blant kollegaer, ved kurs eller annet som gjør at de ikke er tilstede på arbeidsplassen. Det trengs derfor ikke et stort vikarbudsjett.

Sykehjemmet har som motto at folk skal drifte sykehjemmet for egen motor. De ansatte har fått delegert mye ansvar og det gir trygghet og selvtillit. – Det har motivert de ansatte. Og de ansatte blir sett og verdsatt, og det merkes om noen er borte.

For de ansatte har 3-3-turnusen også gitt en bedre og mer forutsigbar arbeidssituasjon I dag har ingen mindre enn 65 ved Olavsgården sykehjem i Harstad. Det er god arbeidsgiverpolitikk å ha ansatte i store og faste stillinger, men det er også godt for kvaliteten til beboerne på sykehjemmet. De vet når de skal jobbe, hvem de skal jobbe med, og alle kjenner pasientene godt. Når ansatte tidligere måtte være tilkallingsvikarer i tillegg til sine små faste stillinger, blir arbeidshverdagen veldig uforutsigbar, og det kunne lett bli en konflikt mellom å ha fri for å hente seg inn og jobbe ekstra fordi det var behov og fordi man trengte ekstravaktene økonomisk. Nå har de ansatte tre dagers fri etter tre dagers arbeid, og det er godt for helsa. De ansatte rekker å koble helt ut og slappe av, og resultatet er at sykefraværet har gått ned. De siste to årene har sykefraværet ligget på rundt én prosent i motsetning til opp mot 10 % tidligere.

Pasientene og deres pårørende har fått et bedre faglig tilbud. Pårørende kommer stort sett på besøk i helgene. Nå møter de fast ansatte på vakt som kjenner pasientene, som har kunnskap og kan svare på spørsmål og som ikke minst har tid til å svare. Med lengre vakter er det også mer kontinuitet i omsorgen for pasientene. Det er slutt på mer eller mindre ukjente vikarer i helgene.

Etter to år ble forsøket evaluert av Arbeidsforskingsinstituttet. Resultatene er så gode at Olavsgården sykehjem nå har innført 3-3 turnus som en permanent ordning.

3-3 turnus gir mange gevinster
Evaluering av 3-3-turnus, AFI-rapport 2/2008

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Pleie og omsorg, Sykehjem, Tjenesteyter. Bokmerk permalenken.