Å rekruttere og beholde menn i barnehage

Kanvas er en 25 år gammel stiftelse som driver etter ideelle formål. De har som mål at minst 30 prosent av de ansatte skal være menn, og at de skal ha en flerkulturell personalgruppe. Betha Thorsen barnehage åpnet i 2009. Selv om menn allerede utgjør 35 prosent av de ansatte, fokuserte barnehagen på at de fortsatt skal legge vekt på å rekruttere og beholde menn.

”Å rekruttere menn handler om å ta et aktivt valg og er et klart lederansvar”, sier styrer Øyvind Hornslien. Ved utlysning av stillinger legges det vekt på at at tekst og billedbruk også skal appellere til menn, og menn oppfordres til å søke. I tillegg bruker styreren aktivt bestemmelsen om kvotering av menn i Forskrift om særbehandling av menn fra 1998. Det mener det er vesentlig at flere menn arbeider på samme avdeling, istedenfor at de fordeles på ulike avdelinger og alltid blir i mindretall og dermed kan miste en del definisjonsmakt. Det er også et ledelsesansvar å spesielt ivareta menn, være våken og bevisst i forhold til deres initiativ.

Styreren legger vekt på viktigheten av å ha et inkluderende og tydelig arbeidsmiljø og jobber med bevisstgjøring av personalet i forhold til egne holdninger til spesielt etniske minoriteter og til kjønn. Forhold som diskuteres i personalgruppa er for eksempel hvilke tema det snakkes om på pauserommet. Er dette noe alle er engasjert i, eller er det mest interessant for kvinner? Det legges vekt på å snakke om tema som kan engasjere alle. Andre forhold som diskuteres er hvordan nytilsatte, og ikke minst menn og ansatte med flerkulturell bakgrunn, møtes.

Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Barnehage, Kjønn. Bokmerk permalenken.