Arbeidsgiver

Denne siden gir deg gode eksempler på praktisk likestillingsarbeid for kommuner som arbeidsgiver.
3-3-turnus ved Olavsgården sykehjem
Les mer 
ARP på nett
Les mer
Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering
Les mer
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner
Les mer
Ja takk begge deler! – arbeidsliv og familieliv i balanse
Les mer
Lederprogram for flerkulturelle
Les mer
Likestilling og likeverd i Trondheim
Les mer
Menn i helsevesenet
Les mer
Mer muskler til helse og omsorg
Les mer
Oljeturnus – en ny hverdag for bruker og ansatte
Les mer
Posten som en mangfoldig arbeidsplass
Les mer
Rasismefri sone
Les mer
Stimuleringsmidler til økt kompetanse
Les mer
Tilrettelegging for transpersoner
Les mer
Å rekruttere og beholde menn i barnehage
Les mer