ARP på nett

Dette prosjektet tok utgangspunkt i de krav lovverket stiller til arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner om å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Hovedmålet var å utarbeide et webbasert verktøy for rapportering i henhold til aktivitets- og rapporteringsplikten.

Prosjektet er finansiert av Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet (BLD).

KUN senter for kunnskap og likestilling ( KUN ) har gjennom sitt arbeid med praktisk likestilling erfart at kunnskapsnivået i arbeidet med likestilling som fagområde i arbeidslivet er lite effektivt og ofte uten forankring i ledelsen. Kunnskap om likestilling er en grunnleggende forutsetning for å kunne rapportere i henhold til lovens bestemmelser om aktivitets– og rapporteringsplikten (ARP). I dette prosjektet var målsetningen å sette fokus på offentlig sektor og primært kommunalt forvaltningsnivå, da vi så at det gjenstod mye for å få gode rutiner og bruk av gode verktøy i likestillingsarbeidet.

Vi ser at disse rutinene og verktøyene også kan overføres andre offentlige forvaltningsnivå og privat sektor. Verktøyet som ligger på KUNs hjemmeside ble utarbeidet i samarbeid med kommunene Vefsn, Grane, Bodø og Hamarøy samt LDO.

Verktøyet finner du her.

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Kjønn. Bokmerk permalenken.