Kategoriarkiv: Alder

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for diskrimineringsgrunnlaget alder.

Likestillingsstatistikk – Status – Monitor

Kunnskap er viktig for å kunne ta gode valg og arbeide systematisk med blant annet likestilling. I den sammenheng er statistikk og analyser viktige, og det gir innsikt i status og utvikling. De tre regionale sentrene har på ulike måter … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Regionalplan for inkluderende samfunn

Rogaland fylkeskommune har siden 2005 hatt en handlingsplan for etnisk likestilling. Da denne skulle revideres, ble planen utvidet til også å omfatte høy alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Planen omfatter inkludering i forhold til utdanning, arbeidsliv, offentlige tjenester, fritids- og … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Nedsatt funksjonsevne, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, … Les videre

Publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Regional utvikling og medvirkning blant eldre

I 2009 0g 2010 ble det gjennomført et forprosjekt for å undersøke om eldrerådene i Nord-Trøndelag fungerte godt nok som demokratisk organ for eldres medvirkning. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvordan eldrerådets medlemmer selv anså hvor effektivt eldrerådet var, … Les videre

Publisert i Alder, Medvirkning, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Stordal kommune = Barnas kommune

Barnas kommune var et prosjekt som ble initiert av kommunen. I Barnas kommune er det mange gode krefter som samarbeider for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Lag og organisasjoner gjør en uvurderlig innsats, og spiller en vesentlig rolle … Les videre

Publisert i Alder, Inkludering, Medvirkning, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Lyst på Livet – hvor nye muligheter kan vokse fram

Lyst på livet er blitt til i samarbeid med Pensjonistforbundet og Sandefjord kommune. I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge … Les videre

Publisert i Alder, Pleie og omsorg, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Skrive- og lesehjelp til eldre samer

Store deler av den eldre befolkningen i Kautokeino har lese- og skrivevansker. Spesielt gjelder dette de som ikke har fått lese- og skrivehjelp som barn. Nå må de be om hjelp fra de nærmeste når de skal kommunisere muntlig eller … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Skole, Tjenesteyter, Voksenopplæring | Skriv en kommentar