Kategoriarkiv: Arbeidsgiver

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for kommunene som arbeidsgiver.

Ja takk begge deler! – arbeidsliv og familieliv i balanse

Med ønske om å finne frem til tiltak for et mer familievennlig arbeidsliv ble prosjektet Ja takk begge deler! – arbeidsliv og familieliv i balanse startet opp i 2011. Deltakervirksomhetene har vært ELKEM Salten fra Nordland, Karlsøy kommune fra Troms … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn | Skriv en kommentar

ARP på nett

Dette prosjektet tok utgangspunkt i de krav lovverket stiller til arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner om å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Hovedmålet var … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn | Skriv en kommentar

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Bystyret i Bergen vedtok i 2012 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). I planen slås det fast at LHBT-befolkningen skal oppleve at de kan være åpne om sin seksuelle orientering i møte med tjenestene til Bergen … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Seksuell orientering, Tjenesteyter, Trans | Skriv en kommentar

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, … Les videre

Publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Menn i helsevesenet

Trondheim kommune antar at det trengs om lag 1300 nye stillinger innen helse- og velferd fram mot 2035. I dag er kun 10% menn ansatt i helse- og velferdstjenesten, og muligheten for å øke andelen er stor. Prosjektet ”Menn i … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg | Skriv en kommentar

Mer muskler til helse og omsorg

Harstad og Tromsø kommune sammen med NAV Troms etablert rekrutteringsprosjektet ”Mer muskler til helse og omsorg” for å rekruttere flere menn til pleie og omsorgssektoren. Målet er å rekruttere 30 menn inn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg | Skriv en kommentar

Posten som en mangfoldig arbeidsplass

Posten region Oslo og Akershus er en svært mangfoldig arbeidsplass. Gjennom tett trepartssamarbeid kommer de fram til nyskapende tiltak som gjør forskjeller til det normale. Posten har rekruttert flerkulturelt lenge, og 34 % av medarbeiderne har innvandrerbakgrunn fra utenfor Norden. … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet | Skriv en kommentar

Stimuleringsmidler til økt kompetanse

Kongsvinger kommune er en kommune med generelt lavt utdanningsnivå blant sine innbyggere, og har derfor lenge også hatt lavt nivå blant sine ansatte. For kommunen har det vært en samfunnsmessig strategi for å løfte utdanningsnivået i en kommune med ellers … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg, Sosial bakgrunn | Skriv en kommentar

3-3-turnus ved Olavsgården sykehjem

For å løse framtidas oppgaver i den kommunale helsetjenesten, trengs det flere hoder i større stillinger. Ikke mange småstillinger og folk som jobber uønsket deltid. Av den grunn ble det i 2006 iverksatt forsøk med 3-3 turnus ved to avdelinger … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Pleie og omsorg, Sykehjem, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Tilrettelegging for transpersoner

Hva gjør en arbeidsgiver når en ansatt kommer og forteller at den er en transperson som er i kjønnskorrigerende prosess og skal skifte kjønn fra mann til kvinne? Aker Solutions MH i Kristiansand fikk utfordringen i 2007 da en ansatt … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Trans | Skriv en kommentar

Å rekruttere og beholde menn i barnehage

Kanvas er en 25 år gammel stiftelse som driver etter ideelle formål. De har som mål at minst 30 prosent av de ansatte skal være menn, og at de skal ha en flerkulturell personalgruppe. Betha Thorsen barnehage åpnet i 2009. … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Barnehage, Kjønn | Skriv en kommentar

Oljeturnus – en ny hverdag for bruker og ansatt

Bakgrunnen for at Nybovegen satte i gang prosjektet var ønsket om en bedre hverdag for både beboere og ansatte. Ideen ble hentet fra Bergen, hvor bofellesskapet Mildeveien hadde høstet gode erfaringer med bruk av oljeturnus. Etter å ha fått innvilget dispensasjon fra … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Nedsatt funksjonsevne | Skriv en kommentar

Lederprogram for flerkulturelle

Bergen kommune samarbeider med flere om et lederutviklingsprogram som skal kvalifisere personer med innvandrerbakgrunn til å bli ledere og styremedlemmer. Bergen kommune har som målsetning at sammensetningen av arbeidsstokken vår skal gjenspeile hvordan befolkningen er sammen satt. Bergen er en … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet, Inkludering | Skriv en kommentar

Rasismefri sone

Rasismefri sone ble startet i 1998 gjennom Fellesaksjonen mot rasisme, et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkehjelp og LO. Bakgrunnen var utelivsdiskrimineringen hvor mange opplevde å bli avvist på grunn av hudfarge eller kulturell bakgrunn. For å markere en tydelig holding mot … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet, Inkludering | Skriv en kommentar

Likestilling og likeverd i Trondheim

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hva likestilling og likeverd betyr for arbeidet i barnehagen. Gutter og jenter skal få et likeverdig pedagogisk tilbud i barnehagen og det skal ansettes flere menn i barnehagen. Likestilling og likeverd i … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Barnehage, Etnisitet, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar