Kategoriarkiv: Barnehage

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for virksomhetsområdet barnehage.

Likestilling i fem barnehager i Hedmark

For å lykkes med å integrere et likestillingsperspektiv i pedagogikken er det viktig med langsiktig satsing. Å undersøke og reflektere over egen praksis er utfordrende, men samtidig den beste metoden for å øke bevissthet om hvordan gutter og jenter blir … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Fedres deltakelse i foreldremøter og -samtaler

Kvinesdal er en av Agderkommunene som kommer dårlig ut på SSBs likestillingsstatistikk. Dette har kommunen tatt tak i på flere måter og har satt i gang et prosjekt som skal arbeide med kommunen som tjenesteutøver, arbeidsgiver og som politisk arena … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Jo visst nytter det! – Likestilling i barnehager

En viktig målsetting med prosjektet var å undersøke om jenter og gutter hadde like muligheter til å bli sett og hørt. Barnehagene ville bruke film som verktøy for å dokumentere og analysere sin praksis. De filmet bl.a. garderobesituasjoner og frilek. … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage?

Drevsjø barnehage i Engerdal har deltatt i utviklingsnettverk for barnehager finansiert av Fylkesmannen i Hedmark. Målet for barnehagens deltakelse i prosjektet var: At gutter og jenter i vår barnehage skal oppleve at de har like muligheter til aktivitet, lek og … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Merket med , , | Skriv en kommentar

Å rekruttere og beholde menn i barnehage

Kanvas er en 25 år gammel stiftelse som driver etter ideelle formål. De har som mål at minst 30 prosent av de ansatte skal være menn, og at de skal ha en flerkulturell personalgruppe. Betha Thorsen barnehage åpnet i 2009. … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Barnehage, Kjønn | Skriv en kommentar

Fritt valg i barnehagen

Fritt Valg i barnehagen er en del av Fritt Valg i Agder. I Lindesnes er det ingen menn som arbeider i barnehage, men barnehagen ønsker å bli mer bevisste og tydelige voksne i det pedagogiske arbeidet med likestilling i barnehagen. … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Hospiteringsordningen for gutter i barnehagen

Som en del av Fritt Valg i Agder, har Kristiansand kommune startet en hospiteringsordning der gutter fra ungdomsskolen får jobbe i barnehage, og barnehagebarn besøker ungdomsskolene. 4 ungdomsskoler og 8 barnehager har vært involvert i prosjektet. Mannlige førskolelærere stiller opp … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Likestilt læringsmiljø

Gjerdet barnehage (tidligere Raknes barnehage i Midsund kommune har gjennom de siste 5 åra arbeidet med lyttende pedagogikk og prosjekt rundt reflekterende voksne, og ser på inkludering som et vidt begrep. De bruker bilder og praksisfortellinger for å få i … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Likestilling og likeverd i Trondheim

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hva likestilling og likeverd betyr for arbeidet i barnehagen. Gutter og jenter skal få et likeverdig pedagogisk tilbud i barnehagen og det skal ansettes flere menn i barnehagen. Likestilling og likeverd i … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Barnehage, Etnisitet, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Likestilte barnehager i Karmøy

Karmøy kommune har med støtte fra fylkesmannen i Rogaland utviklet et temahefte om likestilling. Likestilte barnehager i Karmøy – gutter og jenter med rett til like muligheter. Heftet er laget for å støtte barnehagene med å innføre likestillingsarbeidet som en … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar