Kategoriarkiv: Etnisitet

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for diskrimineringsgrunnlaget etnisitet.

Likestillingsstatistikk – Status – Monitor

Kunnskap er viktig for å kunne ta gode valg og arbeide systematisk med blant annet likestilling. I den sammenheng er statistikk og analyser viktige, og det gir innsikt i status og utvikling. De tre regionale sentrene har på ulike måter … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Lokalsamfunnskartlegging med kjønn og livsfase i fokus

KUN gjennomførte perioden 2007-2009 en småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase i de tre Salten-kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommune i Nordland. Prosjektet hadde Rekruttering til småsamfunn som tittel. Det hadde som mål å rekruttere til bolyst og bofasthet … Les videre

Publisert i Etnisitet, Kjønn, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Regionalplan for inkluderende samfunn

Rogaland fylkeskommune har siden 2005 hatt en handlingsplan for etnisk likestilling. Da denne skulle revideres, ble planen utvidet til også å omfatte høy alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Planen omfatter inkludering i forhold til utdanning, arbeidsliv, offentlige tjenester, fritids- og … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Nedsatt funksjonsevne, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Fordomsfritt Bodø

LLH Nordland har ledet et tverrpolitisk prosjekt i Bodø som har favnet både politiske organisasjoner og andre interesseorganisasjoner. De har preget nyhetsbildet i Bodø med artikler, kronikker og leserbrev og brukt sosiale nettverk i prosjektet “Fordomsfritt Bodø”. 9. april, 2011, … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, … Les videre

Publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Fadderordning for flyktninger

Aure kommune har etablert en fadderordning for flyktinger, for å gjøre det lettere å etablere kontakt mellom lokalbefolkningen og flyktninger. Meningen er at prosjektet skal gi utveksling av kunnskap og kultur og at nye vennskap kan oppstå. Å ta på … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Posten som en mangfoldig arbeidsplass

Posten region Oslo og Akershus er en svært mangfoldig arbeidsplass. Gjennom tett trepartssamarbeid kommer de fram til nyskapende tiltak som gjør forskjeller til det normale. Posten har rekruttert flerkulturelt lenge, og 34 % av medarbeiderne har innvandrerbakgrunn fra utenfor Norden. … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet | Skriv en kommentar

Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering

Prosjektet har utgangspunkt i to sentrale utfordringer i dagens arbeidsliv: Hvordan bedrifter og virksomheter kan dyktiggjøre seg på å la innvandrere slippe til på deres arbeidsplass? Hvordan dekke næringslivets behov for arbeidskraft? Overordna mål for prosjektet: Å realisere en ny … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Lederprogram for flerkulturelle

Bergen kommune samarbeider med flere om et lederutviklingsprogram som skal kvalifisere personer med innvandrerbakgrunn til å bli ledere og styremedlemmer. Bergen kommune har som målsetning at sammensetningen av arbeidsstokken vår skal gjenspeile hvordan befolkningen er sammen satt. Bergen er en … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet, Inkludering | Skriv en kommentar

Inkludering og likeverd i videregående skole

Inkludering og likeverd som skolens varemerke Malakoff videregående skole i Moss legger stor vekt på å skape et miljø med rom for alle, både unge og ansatte. Gjennom flere år har det blitt arbeidet målbevisst for å gjøre inkludering og … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Mentorprosjekt for innvandrerkvinner i Steigen

Prosjektets formål er at innvandrerkvinner skal få en reell mulighet til få jobb, samt et nettverk som gjør det lettere å bo i en distriktskommune. Frivillige mentorer skal gi kvinnene råd og veiledning om jobbsøknader, jobbintervju og arbeidskultur. Mentorsamtalene er … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Nordlig Regnbue

Nordlig Regnbue er talerøret til innvandrere og elever ved Sjefsgården Voksenopplæring i Levanger. Nordlig regnbue er en liten avis som trykkes sammen med Levanger-avisa hver lørdag og den første utgaven kom i desember i 2000. Redaktøren i avisen, Gregorian Varazdat, … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter, Voksenopplæring | Skriv en kommentar

Rasismefri sone

Rasismefri sone ble startet i 1998 gjennom Fellesaksjonen mot rasisme, et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkehjelp og LO. Bakgrunnen var utelivsdiskrimineringen hvor mange opplevde å bli avvist på grunn av hudfarge eller kulturell bakgrunn. For å markere en tydelig holding mot … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet, Inkludering | Skriv en kommentar

Skrive- og lesehjelp til eldre samer

Store deler av den eldre befolkningen i Kautokeino har lese- og skrivevansker. Spesielt gjelder dette de som ikke har fått lese- og skrivehjelp som barn. Nå må de be om hjelp fra de nærmeste når de skal kommunisere muntlig eller … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Skole, Tjenesteyter, Voksenopplæring | Skriv en kommentar

Toleranse for andre religioner – juleavslutning som et eksempel

Norge er blitt et multikulturelt samfunn, og det er derfor viktig å lære om og av hverandres tradisjoner og religioner. Mens noen skoler avvikler skolegudstjenester og lar barn få slippe religionsundervisning, går Fjell skole i Drammen med lærer Unni Helland … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Mentorordningen Nattergalen

Mentorordningen Nattergalen er etablert for å gi barn med minoritetsbakgrunn gode rollemodeller og forbilder. Mentorordningen er for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år som kan ha utbytte av en mentor. Mentor er studenter ved barneverns- og sosialfagsutdanning ved høgskoler … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Kultur | Skriv en kommentar

Likestilling og likeverd i Trondheim

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hva likestilling og likeverd betyr for arbeidet i barnehagen. Gutter og jenter skal få et likeverdig pedagogisk tilbud i barnehagen og det skal ansettes flere menn i barnehagen. Likestilling og likeverd i … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Barnehage, Etnisitet, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Fritidstilbud til unge bosatte flyktninger

Vågå kommune utarbeida felles inkluderingsplan med 7 andre kommuner i Nord-Gudbrandsdal. Et av målene var at ”alle busette barn, 8-16 år, skal delta i minst eit organisert fritidstilbod”. For å få et godt målbart tiltak, ble det bestemt at kommunen … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Kultur, Tjenesteyter | Skriv en kommentar