Kategoriarkiv: Inkludering

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for virksomhetsområdet inkludering.

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Tromsø

Tromsø kommune vedtok i 2008 en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Målet med handlingsplanen er at alle innbyggere i Tromsø kommune skal kunne være hele mennesker, få lov til å dele alle sine opplevelser, erfaringer … Les videre

Publisert i Inkludering, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering, Trans | Skriv en kommentar

Trønderbrura

Håvard Kalseth var gutten som ikke ville være som de andre guttene på Inderøy i Nord-Trøndelag. Han skilte seg ut gjennom sitt ønske om å være Wonder Woman i stedet for Superman. I forestillingen “Trønderbrura” blottlegger Håvard Kalseth sin oppvekst … Les videre

Publisert i Inkludering, Kjønn, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Fordomsfritt Bodø

LLH Nordland har ledet et tverrpolitisk prosjekt i Bodø som har favnet både politiske organisasjoner og andre interesseorganisasjoner. De har preget nyhetsbildet i Bodø med artikler, kronikker og leserbrev og brukt sosiale nettverk i prosjektet “Fordomsfritt Bodø”. 9. april, 2011, … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Fadderordning for flyktninger

Aure kommune har etablert en fadderordning for flyktinger, for å gjøre det lettere å etablere kontakt mellom lokalbefolkningen og flyktninger. Meningen er at prosjektet skal gi utveksling av kunnskap og kultur og at nye vennskap kan oppstå. Å ta på … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering

Prosjektet har utgangspunkt i to sentrale utfordringer i dagens arbeidsliv: Hvordan bedrifter og virksomheter kan dyktiggjøre seg på å la innvandrere slippe til på deres arbeidsplass? Hvordan dekke næringslivets behov for arbeidskraft? Overordna mål for prosjektet: Å realisere en ny … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Lederprogram for flerkulturelle

Bergen kommune samarbeider med flere om et lederutviklingsprogram som skal kvalifisere personer med innvandrerbakgrunn til å bli ledere og styremedlemmer. Bergen kommune har som målsetning at sammensetningen av arbeidsstokken vår skal gjenspeile hvordan befolkningen er sammen satt. Bergen er en … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet, Inkludering | Skriv en kommentar

Inkludering og likeverd i videregående skole

Inkludering og likeverd som skolens varemerke Malakoff videregående skole i Moss legger stor vekt på å skape et miljø med rom for alle, både unge og ansatte. Gjennom flere år har det blitt arbeidet målbevisst for å gjøre inkludering og … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Mentorprosjekt for innvandrerkvinner i Steigen

Prosjektets formål er at innvandrerkvinner skal få en reell mulighet til få jobb, samt et nettverk som gjør det lettere å bo i en distriktskommune. Frivillige mentorer skal gi kvinnene råd og veiledning om jobbsøknader, jobbintervju og arbeidskultur. Mentorsamtalene er … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Nordlig Regnbue

Nordlig Regnbue er talerøret til innvandrere og elever ved Sjefsgården Voksenopplæring i Levanger. Nordlig regnbue er en liten avis som trykkes sammen med Levanger-avisa hver lørdag og den første utgaven kom i desember i 2000. Redaktøren i avisen, Gregorian Varazdat, … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter, Voksenopplæring | Skriv en kommentar

Rasismefri sone

Rasismefri sone ble startet i 1998 gjennom Fellesaksjonen mot rasisme, et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkehjelp og LO. Bakgrunnen var utelivsdiskrimineringen hvor mange opplevde å bli avvist på grunn av hudfarge eller kulturell bakgrunn. For å markere en tydelig holding mot … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet, Inkludering | Skriv en kommentar

Stordal kommune = Barnas kommune

Barnas kommune var et prosjekt som ble initiert av kommunen. I Barnas kommune er det mange gode krefter som samarbeider for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Lag og organisasjoner gjør en uvurderlig innsats, og spiller en vesentlig rolle … Les videre

Publisert i Alder, Inkludering, Medvirkning, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Toleranse for andre religioner – juleavslutning som et eksempel

Norge er blitt et multikulturelt samfunn, og det er derfor viktig å lære om og av hverandres tradisjoner og religioner. Mens noen skoler avvikler skolegudstjenester og lar barn få slippe religionsundervisning, går Fjell skole i Drammen med lærer Unni Helland … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Mentorordningen Nattergalen

Mentorordningen Nattergalen er etablert for å gi barn med minoritetsbakgrunn gode rollemodeller og forbilder. Mentorordningen er for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år som kan ha utbytte av en mentor. Mentor er studenter ved barneverns- og sosialfagsutdanning ved høgskoler … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Kultur | Skriv en kommentar

Fritidstilbud til unge bosatte flyktninger

Vågå kommune utarbeida felles inkluderingsplan med 7 andre kommuner i Nord-Gudbrandsdal. Et av målene var at ”alle busette barn, 8-16 år, skal delta i minst eit organisert fritidstilbod”. For å få et godt målbart tiltak, ble det bestemt at kommunen … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Kultur, Tjenesteyter | Skriv en kommentar