Kategoriarkiv: Kjønn

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for diskrimineringsgrunnlaget kjønn.

Likestilling i fem barnehager i Hedmark

For å lykkes med å integrere et likestillingsperspektiv i pedagogikken er det viktig med langsiktig satsing. Å undersøke og reflektere over egen praksis er utfordrende, men samtidig den beste metoden for å øke bevissthet om hvordan gutter og jenter blir … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Kjønnsperspektiv i planlegging

Dette prosjektet bygger på flere års samarbeid mellom KUN og Miljøverndepartementet om prosjekter knyttet til temaet kvinner og planlegging og det nasjonale prosjektet ”Kommuneplanlegging på kvinners vilkår” og en større kartlegging som KUN gjorde i 1995 for å få en … Les videre

Publisert i Kjønn, Medvirkning, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Ja takk begge deler! – arbeidsliv og familieliv i balanse

Med ønske om å finne frem til tiltak for et mer familievennlig arbeidsliv ble prosjektet Ja takk begge deler! – arbeidsliv og familieliv i balanse startet opp i 2011. Deltakervirksomhetene har vært ELKEM Salten fra Nordland, Karlsøy kommune fra Troms … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn | Skriv en kommentar

Likestillingsstatistikk – Status – Monitor

Kunnskap er viktig for å kunne ta gode valg og arbeide systematisk med blant annet likestilling. I den sammenheng er statistikk og analyser viktige, og det gir innsikt i status og utvikling. De tre regionale sentrene har på ulike måter … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Likestilling i Steinkjerlandbruket

Prosjektet Likestilling og mangfold i Steinkjerlandbruket for perioden 2011-2013 er skal bedre likestilling i et landbruk med lav kjønnsbalanse. I prosjektet skal kommunen: Utvikle rutiner og metoder for hvordan landbrukskontoret skal ivareta målet om et likestilt og mangfoldig landbruk i … Les videre

Publisert i Kjønn, Landbruk, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

ARP på nett

Dette prosjektet tok utgangspunkt i de krav lovverket stiller til arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner om å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Hovedmålet var … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn | Skriv en kommentar

Lokalsamfunnskartlegging med kjønn og livsfase i fokus

KUN gjennomførte perioden 2007-2009 en småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase i de tre Salten-kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommune i Nordland. Prosjektet hadde Rekruttering til småsamfunn som tittel. Det hadde som mål å rekruttere til bolyst og bofasthet … Les videre

Publisert i Etnisitet, Kjønn, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Lokalsamfunnsanalyse av Herøy med fokus på kjønn og livsfase

Herøy kommune ble av Statistisk Sentralbyrå rangert på bunnen av SSBs likestillingsindeks for kommunene 2007. Dette er én av tre bunnplasseringer for Herøy etter at Likestillingsindeksen ble lansert i 1999. KUN ble høsten 2007 engasjert av kommunen for å analysere … Les videre

Publisert i Kjønn, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Trønderbrura

Håvard Kalseth var gutten som ikke ville være som de andre guttene på Inderøy i Nord-Trøndelag. Han skilte seg ut gjennom sitt ønske om å være Wonder Woman i stedet for Superman. I forestillingen “Trønderbrura” blottlegger Håvard Kalseth sin oppvekst … Les videre

Publisert i Inkludering, Kjønn, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, … Les videre

Publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Fedres deltakelse i foreldremøter og -samtaler

Kvinesdal er en av Agderkommunene som kommer dårlig ut på SSBs likestillingsstatistikk. Dette har kommunen tatt tak i på flere måter og har satt i gang et prosjekt som skal arbeide med kommunen som tjenesteutøver, arbeidsgiver og som politisk arena … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Menn i helsevesenet

Trondheim kommune antar at det trengs om lag 1300 nye stillinger innen helse- og velferd fram mot 2035. I dag er kun 10% menn ansatt i helse- og velferdstjenesten, og muligheten for å øke andelen er stor. Prosjektet ”Menn i … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg | Skriv en kommentar

Mer muskler til helse og omsorg

Harstad og Tromsø kommune sammen med NAV Troms etablert rekrutteringsprosjektet ”Mer muskler til helse og omsorg” for å rekruttere flere menn til pleie og omsorgssektoren. Målet er å rekruttere 30 menn inn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg | Skriv en kommentar

Jo visst nytter det! – Likestilling i barnehager

En viktig målsetting med prosjektet var å undersøke om jenter og gutter hadde like muligheter til å bli sett og hørt. Barnehagene ville bruke film som verktøy for å dokumentere og analysere sin praksis. De filmet bl.a. garderobesituasjoner og frilek. … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage?

Drevsjø barnehage i Engerdal har deltatt i utviklingsnettverk for barnehager finansiert av Fylkesmannen i Hedmark. Målet for barnehagens deltakelse i prosjektet var: At gutter og jenter i vår barnehage skal oppleve at de har like muligheter til aktivitet, lek og … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Merket med , , | Skriv en kommentar

Stimuleringsmidler til økt kompetanse

Kongsvinger kommune er en kommune med generelt lavt utdanningsnivå blant sine innbyggere, og har derfor lenge også hatt lavt nivå blant sine ansatte. For kommunen har det vært en samfunnsmessig strategi for å løfte utdanningsnivået i en kommune med ellers … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg, Sosial bakgrunn | Skriv en kommentar

Å rekruttere og beholde menn i barnehage

Kanvas er en 25 år gammel stiftelse som driver etter ideelle formål. De har som mål at minst 30 prosent av de ansatte skal være menn, og at de skal ha en flerkulturell personalgruppe. Betha Thorsen barnehage åpnet i 2009. … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Barnehage, Kjønn | Skriv en kommentar

Fritt valg i barnehagen

Fritt Valg i barnehagen er en del av Fritt Valg i Agder. I Lindesnes er det ingen menn som arbeider i barnehage, men barnehagen ønsker å bli mer bevisste og tydelige voksne i det pedagogiske arbeidet med likestilling i barnehagen. … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Hospiteringsordningen for gutter i barnehagen

Som en del av Fritt Valg i Agder, har Kristiansand kommune startet en hospiteringsordning der gutter fra ungdomsskolen får jobbe i barnehage, og barnehagebarn besøker ungdomsskolene. 4 ungdomsskoler og 8 barnehager har vært involvert i prosjektet. Mannlige førskolelærere stiller opp … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Hvordan kan vi tilrettelegge for økt leselyst både for gutter og jenter?

Ridabu barneskole i Hamar var med i arbeidet med å utvikle ”Veileder til et likestilt Hedmark”. Skolen hadde de siste årene hatt begynneropplæring i lesing som satsingsområdet, og ønsket i den forbindelse å se på forskjeller mellom jenters og gutters … Les videre

Publisert i Kjønn, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar