Kategoriarkiv: Nedsatt funksjonsevne

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for virksomhetsområdet nedsatt funksjonsevne.

Universiell utforming og tidlig forankring i utviklingsprosess

På Tangen i Kristiansand er en ny bydel med 43.000 m2 boliger og 33.000 m2 næring / skole under utvikling. Området ligger sentrumsnært, omkranset av vann, med Otra mot øst og sjøen mot sør og vest. Universell utforming er et … Les videre

Publisert i Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Likestillingsstatistikk – Status – Monitor

Kunnskap er viktig for å kunne ta gode valg og arbeide systematisk med blant annet likestilling. I den sammenheng er statistikk og analyser viktige, og det gir innsikt i status og utvikling. De tre regionale sentrene har på ulike måter … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Tilrettelagt friluftsliv

Midt-Agder friluftsråd ga i 2011 ut boka ”Veiviseren – 50 turer på hjul”. Der blir 50 frilufts- og turmuligheter i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand beskrevet. Alle turene som er omtalt er i tillegg til å være fine turer også … Les videre

Publisert i Folkehelse, Nedsatt funksjonsevne, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Regionalplan for inkluderende samfunn

Rogaland fylkeskommune har siden 2005 hatt en handlingsplan for etnisk likestilling. Da denne skulle revideres, ble planen utvidet til også å omfatte høy alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Planen omfatter inkludering i forhold til utdanning, arbeidsliv, offentlige tjenester, fritids- og … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Nedsatt funksjonsevne, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, … Les videre

Publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Oljeturnus – en ny hverdag for bruker og ansatt

Bakgrunnen for at Nybovegen satte i gang prosjektet var ønsket om en bedre hverdag for både beboere og ansatte. Ideen ble hentet fra Bergen, hvor bofellesskapet Mildeveien hadde høstet gode erfaringer med bruk av oljeturnus. Etter å ha fått innvilget dispensasjon fra … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Nedsatt funksjonsevne | Skriv en kommentar