Kategoriarkiv: Pleie og omsorg

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for virksomhetsområdet pleie og omsorg.

Menn i helsevesenet

Trondheim kommune antar at det trengs om lag 1300 nye stillinger innen helse- og velferd fram mot 2035. I dag er kun 10% menn ansatt i helse- og velferdstjenesten, og muligheten for å øke andelen er stor. Prosjektet ”Menn i … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg | Skriv en kommentar

Mer muskler til helse og omsorg

Harstad og Tromsø kommune sammen med NAV Troms etablert rekrutteringsprosjektet ”Mer muskler til helse og omsorg” for å rekruttere flere menn til pleie og omsorgssektoren. Målet er å rekruttere 30 menn inn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg | Skriv en kommentar

Stimuleringsmidler til økt kompetanse

Kongsvinger kommune er en kommune med generelt lavt utdanningsnivå blant sine innbyggere, og har derfor lenge også hatt lavt nivå blant sine ansatte. For kommunen har det vært en samfunnsmessig strategi for å løfte utdanningsnivået i en kommune med ellers … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg, Sosial bakgrunn | Skriv en kommentar

3-3-turnus ved Olavsgården sykehjem

For å løse framtidas oppgaver i den kommunale helsetjenesten, trengs det flere hoder i større stillinger. Ikke mange småstillinger og folk som jobber uønsket deltid. Av den grunn ble det i 2006 iverksatt forsøk med 3-3 turnus ved to avdelinger … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Pleie og omsorg, Sykehjem, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Lyst på Livet – hvor nye muligheter kan vokse fram

Lyst på livet er blitt til i samarbeid med Pensjonistforbundet og Sandefjord kommune. I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge … Les videre

Publisert i Alder, Pleie og omsorg, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Kartlegging av liggedøgn på rehabiliteringssenter

Ved Dag- og Døgnrehabiliteringsenheten på Egge Helsetun i Steinkjer ble det i 2007 gjennomført en kartlegging av oppholdstid på enheten, sett i forhold til kjønn og om personene var gift eller ikke. Kartleggingen fra perioden 01.01.07 – 19.09.07 viste at … Les videre

Publisert i Kjønn, Pleie og omsorg, Sykehjem, Tjenesteyter | Skriv en kommentar