Kategoriarkiv: Samfunnsutvikler

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for kommunene som samfunnsutvikler.

Kjønnsperspektiv i planlegging

Dette prosjektet bygger på flere års samarbeid mellom KUN og Miljøverndepartementet om prosjekter knyttet til temaet kvinner og planlegging og det nasjonale prosjektet ”Kommuneplanlegging på kvinners vilkår” og en større kartlegging som KUN gjorde i 1995 for å få en … Les videre

Publisert i Kjønn, Medvirkning, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Universiell utforming og tidlig forankring i utviklingsprosess

På Tangen i Kristiansand er en ny bydel med 43.000 m2 boliger og 33.000 m2 næring / skole under utvikling. Området ligger sentrumsnært, omkranset av vann, med Otra mot øst og sjøen mot sør og vest. Universell utforming er et … Les videre

Publisert i Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Likestillingsstatistikk – Status – Monitor

Kunnskap er viktig for å kunne ta gode valg og arbeide systematisk med blant annet likestilling. I den sammenheng er statistikk og analyser viktige, og det gir innsikt i status og utvikling. De tre regionale sentrene har på ulike måter … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Likestilling i Steinkjerlandbruket

Prosjektet Likestilling og mangfold i Steinkjerlandbruket for perioden 2011-2013 er skal bedre likestilling i et landbruk med lav kjønnsbalanse. I prosjektet skal kommunen: Utvikle rutiner og metoder for hvordan landbrukskontoret skal ivareta målet om et likestilt og mangfoldig landbruk i … Les videre

Publisert i Kjønn, Landbruk, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Lokalsamfunnskartlegging med kjønn og livsfase i fokus

KUN gjennomførte perioden 2007-2009 en småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase i de tre Salten-kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommune i Nordland. Prosjektet hadde Rekruttering til småsamfunn som tittel. Det hadde som mål å rekruttere til bolyst og bofasthet … Les videre

Publisert i Etnisitet, Kjønn, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Lokalsamfunnsanalyse av Herøy med fokus på kjønn og livsfase

Herøy kommune ble av Statistisk Sentralbyrå rangert på bunnen av SSBs likestillingsindeks for kommunene 2007. Dette er én av tre bunnplasseringer for Herøy etter at Likestillingsindeksen ble lansert i 1999. KUN ble høsten 2007 engasjert av kommunen for å analysere … Les videre

Publisert i Kjønn, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

A love story i Vegårshei

Vegårdshei kommune ønsket å gjøre tiltak for å bygge opp under befolkningsveksten i kommunen. Det fantes flere tomme låver som som ikke var i bruk og kommunen ønsket å bruke disse for å sikre at tilflyttere hadde steder å bo. … Les videre

Publisert i Samfunnsutvikler, Universell utforming | Skriv en kommentar

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Tromsø

Tromsø kommune vedtok i 2008 en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Målet med handlingsplanen er at alle innbyggere i Tromsø kommune skal kunne være hele mennesker, få lov til å dele alle sine opplevelser, erfaringer … Les videre

Publisert i Inkludering, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering, Trans | Skriv en kommentar

Fordomsfritt Bodø

LLH Nordland har ledet et tverrpolitisk prosjekt i Bodø som har favnet både politiske organisasjoner og andre interesseorganisasjoner. De har preget nyhetsbildet i Bodø med artikler, kronikker og leserbrev og brukt sosiale nettverk i prosjektet “Fordomsfritt Bodø”. 9. april, 2011, … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Samfunnsutvikler, Seksuell orientering | Skriv en kommentar

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, … Les videre

Publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Regional utvikling og medvirkning blant eldre

I 2009 0g 2010 ble det gjennomført et forprosjekt for å undersøke om eldrerådene i Nord-Trøndelag fungerte godt nok som demokratisk organ for eldres medvirkning. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvordan eldrerådets medlemmer selv anså hvor effektivt eldrerådet var, … Les videre

Publisert i Alder, Medvirkning, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar

Stordal kommune = Barnas kommune

Barnas kommune var et prosjekt som ble initiert av kommunen. I Barnas kommune er det mange gode krefter som samarbeider for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Lag og organisasjoner gjør en uvurderlig innsats, og spiller en vesentlig rolle … Les videre

Publisert i Alder, Inkludering, Medvirkning, Samfunnsutvikler | Skriv en kommentar