Kategoriarkiv: Skole

Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for virksomhetsområdet skole.

Rollemodellfilmer

Som en del av Fritt valg er det blitt laget rollemodellfilmer, der unge voksne forteller om sitt yrkesvalg. Hensikten med tiltaket er å skape inspirasjon, samtale og refleksjon rundt yrker, kjønn og muligheter. Det er utarbeidet forslag til hvordan filmene … Les videre

Publisert i Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Fadderordning for flyktninger

Aure kommune har etablert en fadderordning for flyktinger, for å gjøre det lettere å etablere kontakt mellom lokalbefolkningen og flyktninger. Meningen er at prosjektet skal gi utveksling av kunnskap og kultur og at nye vennskap kan oppstå. Å ta på … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Inkludering og likeverd i videregående skole

Inkludering og likeverd som skolens varemerke Malakoff videregående skole i Moss legger stor vekt på å skape et miljø med rom for alle, både unge og ansatte. Gjennom flere år har det blitt arbeidet målbevisst for å gjøre inkludering og … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Skrive- og lesehjelp til eldre samer

Store deler av den eldre befolkningen i Kautokeino har lese- og skrivevansker. Spesielt gjelder dette de som ikke har fått lese- og skrivehjelp som barn. Nå må de be om hjelp fra de nærmeste når de skal kommunisere muntlig eller … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Skole, Tjenesteyter, Voksenopplæring | Skriv en kommentar

Hospiteringsordningen for gutter i barnehagen

Som en del av Fritt Valg i Agder, har Kristiansand kommune startet en hospiteringsordning der gutter fra ungdomsskolen får jobbe i barnehage, og barnehagebarn besøker ungdomsskolene. 4 ungdomsskoler og 8 barnehager har vært involvert i prosjektet. Mannlige førskolelærere stiller opp … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Hvordan kan vi tilrettelegge for økt leselyst både for gutter og jenter?

Ridabu barneskole i Hamar var med i arbeidet med å utvikle ”Veileder til et likestilt Hedmark”. Skolen hadde de siste årene hatt begynneropplæring i lesing som satsingsområdet, og ønsket i den forbindelse å se på forskjeller mellom jenters og gutters … Les videre

Publisert i Kjønn, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Toleranse for andre religioner – juleavslutning som et eksempel

Norge er blitt et multikulturelt samfunn, og det er derfor viktig å lære om og av hverandres tradisjoner og religioner. Mens noen skoler avvikler skolegudstjenester og lar barn få slippe religionsundervisning, går Fjell skole i Drammen med lærer Unni Helland … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Utrad-patrulien

Aust-Agder fylkeskommune sitt delprosjekt under Fritt Valg er Utrad-patrulien. Det er to grupper med lærlinger og unge fagarbeidere som er skolert for å delta på skolebesøk og lignende. De skal være tilstede på ulike rekrutteringsarrangement og sette fokus på utradisjonelle … Les videre

Publisert i Kjønn, Skole | Skriv en kommentar