Kategoriarkiv: Tjenesteyter

Denne siden gir deg gode eksempler på praktisk likestillingsarbeid for kommunale tjenester. Siden vil også gi deg eksempler på øvelser og kartlegginger du kan gjøre for å avdekke mangel på likestilling og likeverd. Målet er at  du som tjenesteutøver skal få tips og inspirasjon til å forbedre tjenestene til å bli mer likestilte og likeverdige.
Eksempler på praktisk likestillingsarbeid for kommunene som tjenesteyter.

Rollemodellfilmer

Som en del av Fritt valg er det blitt laget rollemodellfilmer, der unge voksne forteller om sitt yrkesvalg. Hensikten med tiltaket er å skape inspirasjon, samtale og refleksjon rundt yrker, kjønn og muligheter. Det er utarbeidet forslag til hvordan filmene … Les videre

Publisert i Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Likestilling i fem barnehager i Hedmark

For å lykkes med å integrere et likestillingsperspektiv i pedagogikken er det viktig med langsiktig satsing. Å undersøke og reflektere over egen praksis er utfordrende, men samtidig den beste metoden for å øke bevissthet om hvordan gutter og jenter blir … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Tilrettelagt friluftsliv

Midt-Agder friluftsråd ga i 2011 ut boka ”Veiviseren – 50 turer på hjul”. Der blir 50 frilufts- og turmuligheter i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand beskrevet. Alle turene som er omtalt er i tillegg til å være fine turer også … Les videre

Publisert i Folkehelse, Nedsatt funksjonsevne, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Medarbeidere med brukererfaring

Medarbeidere med brukererfaring bidrar med erfaring og kompetanse til NAV. NAV Hordaland og Bergen kommune startet i 2006 Medarbeider med Brukererfaring-programmet (MB-programmet), et opplegg der mennesker med erfaring fra å ha psykiske lidelser skal utdannes til å bruke ressursene til å … Les videre

Publisert i Medvirkning, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Bystyret i Bergen vedtok i 2012 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). I planen slås det fast at LHBT-befolkningen skal oppleve at de kan være åpne om sin seksuelle orientering i møte med tjenestene til Bergen … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Seksuell orientering, Tjenesteyter, Trans | Skriv en kommentar

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, … Les videre

Publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Fedres deltakelse i foreldremøter og -samtaler

Kvinesdal er en av Agderkommunene som kommer dårlig ut på SSBs likestillingsstatistikk. Dette har kommunen tatt tak i på flere måter og har satt i gang et prosjekt som skal arbeide med kommunen som tjenesteutøver, arbeidsgiver og som politisk arena … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Fadderordning for flyktninger

Aure kommune har etablert en fadderordning for flyktinger, for å gjøre det lettere å etablere kontakt mellom lokalbefolkningen og flyktninger. Meningen er at prosjektet skal gi utveksling av kunnskap og kultur og at nye vennskap kan oppstå. Å ta på … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Jo visst nytter det! – Likestilling i barnehager

En viktig målsetting med prosjektet var å undersøke om jenter og gutter hadde like muligheter til å bli sett og hørt. Barnehagene ville bruke film som verktøy for å dokumentere og analysere sin praksis. De filmet bl.a. garderobesituasjoner og frilek. … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage?

Drevsjø barnehage i Engerdal har deltatt i utviklingsnettverk for barnehager finansiert av Fylkesmannen i Hedmark. Målet for barnehagens deltakelse i prosjektet var: At gutter og jenter i vår barnehage skal oppleve at de har like muligheter til aktivitet, lek og … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Merket med , , | Skriv en kommentar

3-3-turnus ved Olavsgården sykehjem

For å løse framtidas oppgaver i den kommunale helsetjenesten, trengs det flere hoder i større stillinger. Ikke mange småstillinger og folk som jobber uønsket deltid. Av den grunn ble det i 2006 iverksatt forsøk med 3-3 turnus ved to avdelinger … Les videre

Publisert i Arbeidsgiver, Pleie og omsorg, Sykehjem, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering

Prosjektet har utgangspunkt i to sentrale utfordringer i dagens arbeidsliv: Hvordan bedrifter og virksomheter kan dyktiggjøre seg på å la innvandrere slippe til på deres arbeidsplass? Hvordan dekke næringslivets behov for arbeidskraft? Overordna mål for prosjektet: Å realisere en ny … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Inkludering og likeverd i videregående skole

Inkludering og likeverd som skolens varemerke Malakoff videregående skole i Moss legger stor vekt på å skape et miljø med rom for alle, både unge og ansatte. Gjennom flere år har det blitt arbeidet målbevisst for å gjøre inkludering og … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Mentorprosjekt for innvandrerkvinner i Steigen

Prosjektets formål er at innvandrerkvinner skal få en reell mulighet til få jobb, samt et nettverk som gjør det lettere å bo i en distriktskommune. Frivillige mentorer skal gi kvinnene råd og veiledning om jobbsøknader, jobbintervju og arbeidskultur. Mentorsamtalene er … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Nordlig Regnbue

Nordlig Regnbue er talerøret til innvandrere og elever ved Sjefsgården Voksenopplæring i Levanger. Nordlig regnbue er en liten avis som trykkes sammen med Levanger-avisa hver lørdag og den første utgaven kom i desember i 2000. Redaktøren i avisen, Gregorian Varazdat, … Les videre

Publisert i Etnisitet, Inkludering, Tjenesteyter, Voksenopplæring | Skriv en kommentar

Lyst på Livet – hvor nye muligheter kan vokse fram

Lyst på livet er blitt til i samarbeid med Pensjonistforbundet og Sandefjord kommune. I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge … Les videre

Publisert i Alder, Pleie og omsorg, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Skrive- og lesehjelp til eldre samer

Store deler av den eldre befolkningen i Kautokeino har lese- og skrivevansker. Spesielt gjelder dette de som ikke har fått lese- og skrivehjelp som barn. Nå må de be om hjelp fra de nærmeste når de skal kommunisere muntlig eller … Les videre

Publisert i Alder, Etnisitet, Skole, Tjenesteyter, Voksenopplæring | Skriv en kommentar

Fritt valg i barnehagen

Fritt Valg i barnehagen er en del av Fritt Valg i Agder. I Lindesnes er det ingen menn som arbeider i barnehage, men barnehagen ønsker å bli mer bevisste og tydelige voksne i det pedagogiske arbeidet med likestilling i barnehagen. … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Hospiteringsordningen for gutter i barnehagen

Som en del av Fritt Valg i Agder, har Kristiansand kommune startet en hospiteringsordning der gutter fra ungdomsskolen får jobbe i barnehage, og barnehagebarn besøker ungdomsskolene. 4 ungdomsskoler og 8 barnehager har vært involvert i prosjektet. Mannlige førskolelærere stiller opp … Les videre

Publisert i Barnehage, Kjønn, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar

Hvordan kan vi tilrettelegge for økt leselyst både for gutter og jenter?

Ridabu barneskole i Hamar var med i arbeidet med å utvikle ”Veileder til et likestilt Hedmark”. Skolen hadde de siste årene hatt begynneropplæring i lesing som satsingsområdet, og ønsket i den forbindelse å se på forskjeller mellom jenters og gutters … Les videre

Publisert i Kjønn, Skole, Tjenesteyter | Skriv en kommentar