Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

I 2011 var første gang Vefsn kommune systematisk rapporterer om sine likestillingsaktiviteter. Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak for likestilling og mangfold som er planlagt, iverksatt og gjennomført jfr. Diskrimineringsloven § 3a. Aktivitetsplikten pålegger kommunen å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Kommunestyret vedtok i 2008 å slutte seg til ”Det europeiske charter for likestilling”. Som følge av dette ble Utvalget for likestilling og mot diskriminering bedt om å utrede en handlingsplan for likestilling, for øvrig kommunens første plan innenfor dette området. Denne ble vedtatt i mai 2011.

Hovedelementene i Vesn kommune sin handlingsplan for likestilling og mot diskriminering er:

 • Rekruttering og forfremmelse
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne
 • Språklig tilrettelegging
 • Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver.
 • Tilrettelegging for kulturelle og religiøse minoriteter
 • Seniorpolitikk
 • HMS
 • Tiltak mot trakassering
 • Lønn
 • Arbeidstid

Handlingsplanen kan du lese på Vefsn kommunes hjemmeside.

Dette innlegget ble publisert i Alder, Arbeidsgiver, Etnisitet, Kjønn, Nedsatt funksjonsevne, Samfunnsutvikler, Tjenesteyter. Bokmerk permalenken.