Ja takk begge deler! – arbeidsliv og familieliv i balanse

Med ønske om å finne frem til tiltak for et mer familievennlig arbeidsliv ble prosjektet Ja takk begge deler! – arbeidsliv og familieliv i balanse startet opp i 2011. Deltakervirksomhetene har vært ELKEM Salten fra Nordland, Karlsøy kommune fra Troms og Thon Hotel Alta/Vica fra Finnmark og KUN senter for kunnskap og likestilling har utført arbeidet.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse i hver virksomhet som ble brukt som grunnlag for workshops med fokus på arbeidshverdag i helhetsperspektiv. De ansatte og ledelsen ble her utfordret på å se sammenhengen mellom jobb og privatliv. Blant spørsmålene som ble drøftet var tilpasninger i småbarnsfasen, utvidet omsorgsansvar, tilpasninger for seniormedarbeidere og et generelt fokus på bedre helse og trivsel.

Deltakerne kom med en rekke forslag til små endringer i virksomhetene som var enkelt å gjøre noe med, og som gikk like mye under kategorien arbeidsmiljø som familievennlighet. Vår erfaring er at disse begrepene overlapper, at ”familievennlig arbeidsliv” strekker seg langt utover de temaene som vi som regel forbinder med familie. Vi har valgt å fokusere på og ser en del elementer som kan bidra til å utvide den nåværende forståelsen av arbeidsliv.

Et spesielt interessant tema som kom opp fra industrien, var mistroen til at det gikk an å ha fedre i redusert stilling i skiftarbeid: ”Skiftene går ikke opp hvis vi har deltid, vi må ha fulle stillinger”. I helsesektoren var det mistro til at de kunne ha mødre i full stilling: ”Det er ikke mulig å ha så mange fulle stillinger i turnus, da går ikke turnusen opp”. Forskjellen mellom skiftarbeid og turnus er ikke lenger så stor, og dette er noe vi anbefaler å undersøke nærmere. Vi tror mye av løsningen kan ligge her, og forventer at både kjønnsstereotype holdninger, tradisjon for utforming av arbeidsdeling samt fagforeningene spiller en rolle i dette arbeidet.

Et annet funn, fra hotellverdenen, var en klassisk facetime-problematikk. Leder var utsatt for et egendefinert krav om høy tilstedeværelse. De ansatte hadde høy turnover. Løsningen for lederne må være å delegere og samarbeide om å være tilstede alene oftere, og oftere gå hjem tidlige. Løsningen for de ansatte var blant annet å vurdere å skyve noe på turnustidene.

Et tredje funn, fra kommunesektoren, var innsikten om hvordan likestilling og familievennlig arbeidsliv henger sammen med samfunnsutvikling for øvrig. Kommunen har vanskelig for å gjøre noe med fleksibiliteten/familievennligheten på jobb når det ikke finnes nok arbeidskraft til å dekke stillingene, og heller ikke boliger å tilby om arbeidskraften en dag kommer flyttende.

Last ned sluttrapporten her.

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Kjønn. Bokmerk permalenken.