Kommuneprogrammet

Barne, – likestillings og inkluderingsdepartementet har valgt ut 20 kommunene til å delta i Kommuneprogrammet Likestilte kommuner. Kommunene får midler fra departementet og veiledning og støtte i arbeid med praktisk likestillingsarbeid  2012-2014. Hensikten med programmet er å øke kompetansen og innsatsen for integrering av likestillings­perspektivet i kommunal politikk og tjenester.
Kommuneprogrammet Likestilte kommuner

De 20 kommunene som er med i Kommuneprogrammet Likestilte kommuner er:

 • Karasjok kommune, Finnmark
 • Tromsø kommune, Troms
 • Bodø kommune, Nordland
 • Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
 • Verran kommune, Nord-Trøndelag
 • Melhus kommune, Sør-Trøndelag
 • Herøy kommune, Møre og Romsdal
 • Ulstein kommune, Møre og Romsdal
 • Høyanger kommune, Sogn og Fjordane
 • Bergen kommune, Hordaland
 • Skjåk kommune, Oppland
 • Lillehammer kommune, Oppland
 • Larvik kommune, Vestfold
 • Kristiansand kommune, Vest-Agder
 • Hægebostad kommune, Vest-Agder
 • Marnardal kommune, Vest-Agder
 • Lindesnes kommune, Vest-Agder
 • Sirdal kommune, Vest-Agder
 • Farsund kommune, Vest-Agder
 • Kvinesdal kommune, Vest-Agder