Mer muskler til helse og omsorg

Harstad og Tromsø kommune sammen med NAV Troms etablert rekrutteringsprosjektet ”Mer muskler til helse og omsorg” for å rekruttere flere menn til pleie og omsorgssektoren.

Målet er å rekruttere 30 menn inn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det er bruk for mange dyktige ansatt i kommunal sektor i åra framover, og særlig innen pleie og omsorg. Og det er bruk for mange menn.

I dag står mange menn utenfor arbeidslivet og mottar en livsoppholdsytelse fra NAV. Det kan for eksempel være dagpenger, sykepenger eller helt eller delvis uførepensjon. Det kan være mange årsaker til at man ikke er i arbeid. Kanskje er det på grunn av sykdom eller at man har mistet jobben. Uansett – det behøver ikke å bli en permanent situasjon. For noen er det slik at de har vært yrkesaktive i mange år, men har kommet til en korsvei hvor de kan tenke seg et annet yrke. Kanskje kan helse- og omsorgssektoren være den nye spennende muligheten?

Deltakerne vil få et kvalifiseringsløp bestående av vurdering av sin kompetanse, hospitering på arbeidsplass, et tilpasset opplegg med teori og praksis, samt god oppfølging underveis.

NAV Troms samarbeider med Karriere Troms om rekrutteringen av deltakere til prosjektet.

Les om Mer muskler til helse og omsorg på Tromsø kommunes hjemmeside.

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg. Bokmerk permalenken.