Oljeturnus – en ny hverdag for bruker og ansatt

Bakgrunnen for at Nybovegen satte i gang prosjektet var ønsket om en bedre hverdag for både beboere og ansatte. Ideen ble hentet fra Bergen, hvor bofellesskapet Mildeveien hadde høstet gode erfaringer med bruk av oljeturnus. Etter å ha fått innvilget dispensasjon fra Fagforbundet sentralt og fra Arbeidstilsynet startet de opp den nye turnusordningen. Oljeturnus innebar at de ansatte hadde 13 timers vakter i perioder på tre og fire dager. Mellom disse arbeidsøktene er det lange innlagte friperioder.

Bofellesskapet mener oljeturnusen har vært en stor suksess.

Brukerne har fått en mer stabil og forutsigbar tjeneste med færre personer å forholde seg til. De ansatte har fått et bedre arbeidsmiljø med større stillingsstørrelser.

Nybovegen har på bakgrunn av de gode resultatene fått Stange kommunes arbeidsmiljøpris for 2010. Ved siden av heder og ære mottok også bofellesskapet en sjekk på kr.15 000,-.

I 2009 hadde bofellesskapet til sammen 22 årsverk fordelt på 40 ansatte. Mange stillinger var i underkant av 20 prosent, og 23 ansatte hadde stillinger på under 50 prosent. De fleste av de ansatte var kvinner. I dag er det 22 årsverk fordelt på 26 ansatte. Kun tre ansatte har stillinger under 50 prosent, og de har resten av sine stillinger andre steder. Laveste stillingsstørrelse for øvrig er 80 prosent, og det er selvvalgt.

Stange kommunes arbeidsmiljøpris for 2011 ble tildelt Nybovegen

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Nedsatt funksjonsevne. Bokmerk permalenken.