Posten som en mangfoldig arbeidsplass

Posten region Oslo og Akershus er en svært mangfoldig arbeidsplass. Gjennom tett trepartssamarbeid kommer de fram til nyskapende tiltak som gjør forskjeller til det normale.

Posten har rekruttert flerkulturelt lenge, og 34 % av medarbeiderne har innvandrerbakgrunn fra utenfor Norden. Det har vært ulike utfordringer, fordi bedriften ikke var forberedt på ulike konsekvenser som oppstår med så mange ansatte fra ulike land. Utfordringene blir nå tatt på alvor, og det iverksettes konkrete tiltak. Samtidig har vi fokus på de mulighetene som mangfoldet fører meg seg.

Eksempler på tiltak i Postens mangfoldsarbeid:

  • Utarbeida brosjyre: ”Hos oss er forskjeller det normale”. Inneholder Postens verdier, etiske retningslinjer, ledelsesprinsipper og informasjon om diskriminering.
  • Integreringskampanje. Posten deler ut midler til ansatte som vil sette i gang integreringsprosjekter på arbeidsplassen eller i lokalmiljøet.
  • Kurs i arbeidsnorsk, med et tverrkulturelt perspektiv. Arrangeres i samarbeid med Mia (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, www.mangfold.no)
  • Talentutviklingsprogrammet ”Du gjør forskjellen”, med bevisst, mangfoldig rekruttering nedenfra. Ansatte kan få hjelp med å få godkjent utdanning fra opprinnelseslandet, og det legges til rette for karriereutvikling i Posten, bl.a. gjennom studiestipend.
  • Praktisk tilrettelegging, som for eksempel stillerom for bønn og stådoer.

Oppfølging av sjukefravær krever annet bevissthet på en mangfoldig arbeidsplass. Mennesker med ulik bakgrunn kan ha forskjellig grunn til å bli sjukmeldt. For eksempel kan deres sorgreaksjoner variere mellom ulik kultur, andre kan ha omsorgsansvar for et stort antall personer. Alt i alt trengs det en god bevissthet ved oppfølging av personer som er sjukmeldte.

For Posten er det en ekstra ressurs å ha ansatte med ulik bakgrunn. Når de ansatte har ulik religion og feirer ulike høytider, kan det bli enklere å få skift-planene til å gå opp. Arbeidsmiljøet får mange spennende og berikende impulser og ”oss-de-tankegangen” kan derfor brytes ned.

Mangfoldspionerene

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Etnisitet. Bokmerk permalenken.