Samfunnsutvikler

Denne siden gir deg gode eksempler på praktisk likestillingsarbeid i kommunenes samfunnsutvikling.
A love story i Vegårshei
Les mer
Fordomsfritt Bodø
Les mer
Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering
Les mer
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner
Les mer
Kjønnsperspektiv i planlegging
Les mer
Likestilling i Steinkjerlandbruket
Les mer
Likestillingsstatistikk –  Status – Monitor
Les mer
Lokalsamfunnsanalyse av Herøy med fokus på kjønn og livsfase
Les mer
Lokalsamfunnskartlegging med kjønn og livsfase i fokus
Les mer
Regional utvikling og medvirkning blant eldre
Les mer
Stordal kommune = Barnas kommune
Les mer
Universell utforming i utviklingsprosess
Les mer