Stimuleringsmidler til økt kompetanse

Kongsvinger kommune er en kommune med generelt lavt utdanningsnivå blant sine innbyggere, og har derfor lenge også hatt lavt nivå blant sine ansatte. For kommunen har det vært en samfunnsmessig strategi for å løfte utdanningsnivået i en kommune med ellers lavt utdanningsnivå.

Siden 1995 er det blitt gitt stimuleringsmidler til videreutdanning, som i all hovedsak er blitt gitt til kvinner. Mye av årsaken er at 80 % av de ansatte i Kongsvinger er kvinner, og at det er de som har lavest utdanningsnivå fra før. Menn har i større grad blitt rekruttert med den kompetansen som behøves for å utøver arbeidet.

For kommunen er strategien todelt. Det handler om å gi fagutdanning til de ansatte som trenger det samtidig som det vil bidra til å heve kvaliteten på tjenesten som utføres. Vesentlig for å sikre framtidas kompetanse og arbeidstakere.

Mange ufaglærte innen pleie og omsorg har fått gå opp som praksiskandidater eller tatt videreutdanning til fagbrev. I tillegg er det gitt noen stipender til høgskoleutdanning, da både sjukepleier- og vernepleierutdanning.

Situasjonen nå er at 51 % av ansatte i pleie og omsorg har fagutdanning. Det er høyere enn sammenlignbare kommuner. Samtidig har Kongsvinger kommune en lavere andel ufaglærte blant de ansatte i pleie og omsorg, 23 % i Kongsvinger mot 26 % på landsbasis.

Samtidig som kompetansemidler er gitt har også personalfunksjonen i kommunen har fått en sterkere posisjon, og ledere i kommunen har blitt kurset i relasjonsledelse. Gjennom relasjonsledelse og myndiggjøring av medarbeidere, har kommunen nedfelt mål om å sette søkelys på betydningen av profesjonell yrkes- og rolleutøvelse på alle nivå, under visjonen ”Proffe folk som tenker sjøl og jobber sammen.

Kongsvinger kommune har arbeidet med kompetanseheving siden 1995. Kontaktperson i kommunen er Tove Hendnes 6280 8053 Tove.hendnes@kongsvinger.kommune.no

Dette innlegget ble publisert i Arbeidsgiver, Kjønn, Pleie og omsorg, Sosial bakgrunn. Bokmerk permalenken.