Tjenesteyter

Denne siden gir deg gode eksempler på praktisk likestillingsarbeid for kommunale tjenester. Siden vil også gi deg eksempler på øvelser og kartlegginger du kan gjøre for å avdekke eventuell mangel på likestilling og likeverd. Målet er at  du som tjenesteutøver skal få tips og inspirasjon til å forbedre tjenestene til å bli mer likestilte og likeverdige.

3-3-turnus ved Olavsgården sykehjem
Les mer
Fadderordning for flyktninger
Les mer
Fedres deltakelse på foreldremøter og -samtaler
Les mer
Fritidstilbud til unge bosatte flyktninger
Les mer
Fritt valg i barnehagen
Les mer
Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering
Les mer
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner
Les mer
Hospiteringsordning for gutter i barnehagen
Les mer
Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter
og jenter i vår barnehage?
Les mer
Hvordan kan vi tilrettelegge for leselyst for både
jenter og gutter
Les mer
Inkludering og likeverd i videregående skole
Les mer
Jo visst nytter det! – likestilling i barnehager
Les mer
Kartlegging av liggedøgn på rehabiliteringssenter
Les mer
Likestilling i fem barnehager i Hedmark
Les mer
Likestilling og likeverd i Trondheim
Les mer
Likestilte barnehager i Karmøy
Les mer
Likestilt læringsmiljø
Les mer
Lyst på livet – hvor nye muligheter kan vokse frem
Les mer
Medarbeidere med brukererfaring
Les mer
Mentorprosjekt for innvandrerkvinner i Steigen
Les mer
Nordlig regnbue
Les mer
Rollemodellfilmer
Les mer
Skrive- og leksehjelp til eldre samer
Les mer
Tilpasse tjenester til kvinner og menn
Les mer
Tilrettelagt friluftsliv
Les mer
Toleranse for andre religioner
Les mer
Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering
Les mer